یکتا باکس یادبود

شرکت خدماتی مهریکتا با کادری مجرب آماده است تا با عهده گرفتن مراحل مختلف مراسم سوگواری تسکینی بر لحظات دشوارتان باشد.

بسته پذیرایی با کیفیت

ارائه بسته پذیرایی با کیفیت و درخور شأن شما مشتریان عزیز.

میوه فصل به دلخواه شما

شما می توانید به دلخواه خود میوه فصل را انتخاب و سفارش دهید.

غذا در سینی های چوبی و مسی

سرو خرما و حلوا در سینی چوبی ارائه می گردد و پذیرایی از مهمانان در سینی چوب و مس و توسط مهماندار انجام می گیرد.

ازدست دادن عزیزان ضایعه ای است دردناک که حتی درصورت بیماری نیز شوکی عظیم و بعضأ ناگهانی برخانواده متوفی وارد می‌کند.

در چنین شرایطی بار روانی تدارک آبرومندانه مراسم ترحیم جهت بزرگداشت یاد و خاطره عزیز از دست رفته چالشی است که شرایطی دشوارتر را برای اطرافیان رقم می زند.